Kwestionariusz pracodawcy

uzupełnij i wyślij zgłoszenie

Wypełnij kwestionariusz

 

Zleceniodawca oświadcza, iż dane zawarte w zleceniu są prawdziwe i będą miały zastosowanie w przypadku zatrudnienia kandydata skierowanego przez The Best Team International Sp. z o.o. W sytuacji, gdy kandydat zrezygnuje z pracy przed upływem okresu testowego z powodu niezgodności w/w waunków z rzeczywistymi oferowanymi przez Zleceniodawce, firma The Best Team International Sp. z o.o. nabywa prawa do wynagrodzenia i w trybie natychmiastowym zabiera pracownika z miejsca pracy.

Zleceniodawca oświadcza, iż zapoznał się z zasadami legalizacji cudoziemców podejmujących pracę w Polsce.